Ahmak münafıklar Müslümanlara din öğretmeye kalkar.

Ahmak münafıklar Müslümanlara din öğretmeye kalkar.

Advertisements